NPI-DPI
Stichting NPI DPI

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is gevestigd in Gorinchem. De stichting is opgericht om belangen van belastingbetalers te behartigen.

Om dit te realiseren biedt de stichting abonnementen politieke invloed aan voor bedrijven en burgers. Hiermee bundelt NPI-DPI achterban en met deze achterban brengt de stichting politieke invloed rechtstreeks in de Tweede Kamer.

De huidige tijd heeft politici gecreëerd die zichzelf belangrijker vinden dan de bevolking. Dat geldt voor de volle breedte van de Tweede Kamer en veelal ook in gemeenten en provinciale overheden. Om die reden is stichting NPI-DPI opgezet om op deze manier bedrijven en burgers politieke zeggingskracht te bieden en correcte democratische werking te bestendigen tegen de tijdgeest in.

Geef uzelf echte democratische politieke invloed, makkelijk geregeld vanachter uw computer of aan de keukentafel.

Met echt democratisch resultaat!


Politiek abonnement

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI biedt politieke abonnementen op maat aan.

Stichting NPI DPI

Contactgegevens

Hoe kunt u ons bereiken.

Over NPI-DPI