NPI-DPI

Over NPI-DPI

Stichting NPI-DPI

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI is ontstaan vanuit analyse van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit Evert Barreveld. De stichting is opgericht in 2021.

Evert Barreveld is jarenlang ondernemer geweest. Hij heeft in het verleden in Zuid-Afrika en Oost-Duitsland gewoond. Tot 2019 was hij eigenaar van een AGF importbedrijf van voornamelijk luchtvrachtproducten uit Afrika, Amerika en Azië. De maatschappij, politiek en economie, hebben altijd zijn interesse gehad.

Evert Barreveld is afgestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Dronten.

De westerse politiek van ondernemerschap, bezit, betaald werknemerschap, vrijheid en ontwikkeling, is al eeuwenlang een voorwaarde van voorspoed en vrede. Onteigeningen vanuit politieke motieven, bijv. in Oost-Europa, Zimbabwe en Nederland, zijn altijd diefstal van bezit en stort de maatschappij en economie in chaos.

De stichting werpt zich op als belangenbehartiger van de belastingbetaler. Dit zijn de bedrijven, werknemers en burgers in Nederland. Vanwege een internationaal steeds sterkere dictatoriale wind, ligt democratie en vrijheid onder vuur. Dat is een gevaarlijke zaak voor elke bevolking, waar ook ter wereld.

Democratie heeft nieuwe investeringen nodig, te beginnen in Nederland. De stichting realiseert met het aanbieden van abonnementen-politieke-invloed, zowel achterban alsmede politieke invloed richting politici.

Evert Barreveld

Bestuurder


Politiek abonnement

Stichting Denktank en Advies NPI-DPI biedt politieke abonnementen op maat aan.

Nieuws

Doelstellingen

Over NPI-DPI

Stichting NPI DPI

Contactgegevens

Hoe kunt u ons bereiken.